Over Diete Sybesma

Ik ben Diete Sybesma, gediplomeerd pianiste, piano docente en docente Alexander- techniek en heb naast mijn piano studie twee jaar zang gestudeerd als tweede hoofdvak aan het conservatorium te Groningen. Tevens volgde ik bij Jan Kortie de opleiding tot Stembevrijder.

Tijdens en na mijn conservatorium studie gaf ik concerten als pianiste in kamermuziekverband. Ik vormde een aantal jaren een duo met klarinettiste Corien Hoepman en sopraan Roelien van Wageningen. Daarnaast trad ik regelmatig op als begeleider van koren en ad hoc ensembles. Als basis heb ik altijd les gegeven.

Op een bepaald moment ontdekte ik dat ik, met name door de enorme prestatiedruk, de spontaniteit en het genieten tijdens het musiceren voor een deel was kwijt geraakt.

Helaas heb ik door een val en een operatie een handblessure opgelopen, waardoor ik niet meer aan het niveau kan voldoen dat nodig is om als klassiek pianiste concerten te geven.
Sinds december 2012 geef ik mantra avonden die ik op de piano begeleid, waar ik veel voldoening uithaal. Daarnaast doe ik regelmatig de pianobegeleidingen bij workshopdagen van de docenten van Jan Kortie.

Gelukkig kwam, naast het werken als docente, het zingen steeds weer meer op mijn pad. Ik zing in diverse ad hoc koren en projecten en zing vast in kamerkoor Vocoza.

Na het volgen van verschillende bewustwordingstrainingen en enkele jaren geleden kennisgemaakt te hebben met “Stembevrijding”, kwam ik weer in contact met mijn eigen muzikale bron. Ik kan weer intens genieten van muziek en kan weer voelen waarom ik ooit voor dit prachtige vak heb gekozen! Daarnaast heb ik een groot verlangen anderen te begeleiden om in alle vrijheid tot deze zelfexpressie te komen.

Dit wil ik graag met jullie delen in mijn cursussen en lessen.