Latifa meditatie stem/dans cyclus

latifa-265x300

“Laten we aan alle verhalen voorbij gaan en komen tot wat waar is in ons.         Laten we daarvan de allesomvattende tederheid voelen.” (Rumi)

Latifa stem/dans/bewustwordings cursus.

Jezelf aanvaarden, zoals je bent, met alles er op en er aan is misschien wel het moeilijkste dat er is. Het is de kern van ons mens-zijn. Bij deze Latifa- cursus kunnen we daar in oefenen en ervaren. In zeven zondagen gaan we samen op reis.

Het Latifa gebed/ de meditatie is al eeuwenoud en komt uit het soefisme. Het is een oefening in aanvaarden, in Leven. Latifa betekent subtiel en het raakt de zeven subtiele levenskwaliteiten: 1 bestaan, 2 verlangen, 3 hopen, 4 geloven en vertrouwen,  5 loslaten, 6 liefhebben en geliefd zijn, 7 bereid zijn.

Tijdens de Latifa dagen gaan we steeds één van de Latieven onder de loep nemen. We reiken je achtergrond informatie aan en delen vanuit onze eigen ervaring over het onderwerp.
De levens- kwaliteiten kunnen diep in je doordringen en tot bewustwording leiden die je verruimt en verdiept als mens.
Je stem erbij betrekken, het lostrillen van wat in jou aanwezig is en het laten klinken blijkt een prachtig middel te zijn om een transformatie proces op gang te brengen. Het helpt je om tot de essentie van je bestaan te komen en contact te maken met wie jij ten diepste bent. Het maakt je ontvankelijk voor dat wat al in jou aanwezig is en zich in jou tot uiting wil brengen.
Naast het zingen gebruiken we de dans om dit bewustwordings- proces te dragen en te ondersteunen. Door ons lichaam er al dansend bij te betrekken, door het dansend wakker te maken, kunnen we beter voelen wat er in ons hele systeem gebeurt. Ook reiken we allerlei oefeningen aan vanuit de tantra, Alexander Techniek en mindfulness, om je te ondersteunen in jouw proces dat leidt tot meer waarachtig leven.
Tussen de Latifa dagen door geven we je inspiratie mee om het thuis levend te houden en om het meer te kunnen integreren in je dagelijks leven. Ook kun je ervoor kiezen om bepaalde oefeningen te doen met een maatje, die elke maand wisselt. Sommige deelnemers vinden dit een grote meerwaarde hebben, omdat ze zo nog meer het proces bij zichzelf aan de gang houden. Andere deelnemers kiezen ervoor om alleen naar de dagen te komen. Beide is goed en je kunt doen wat jou past.

Wij verheugen ons er weer enorm op deze cursus te geven, samen met jullie in de Latifa te duiken en stappen te kunnen zetten, ieder in zijn eigen tempo.

Trainers:
Diete Sybesma (stembevrijder, pianiste, Alexander Techniek docent)
Renée Mars (stembevrijder, biodanza docent, therapeute)

Lokatie: Schoolplein 6, 3581 PX Utrecht

We beginnen met een weekend  en daarna 6 zondagen:

Data zijn nog niet bekend.

Tijd: inloop vanaf 9.30u. Start 10u, einde 17.30u

Prijs: € 795 Vroegboekkorting  € 750

Ervaring deelnemers:

Ik vond het prachtige dagen, het heeft mij vooral op diepere lagen verbinding gebracht met mijn behoeften, verlangens, datgene wat ik werkelijk vanuit mijn essentie wil.
Door de diepere verbinding kon ik meer toelaten en voelen en daardoor ook contact maken met de liefdevolle ruimte in mij. Voor mij was het een prachtige verdiepende reis naar binnen, waarbij alles welkom was en ontvangen werd in een liefdevolle bedding. Ik voel mij dieper verbonden met mezelf. “ (Lila)

“De Latifa heeft me geholpen om de oorzaak van oude pijn te begrijpen en los te laten. Daardoor kan ik nu aardiger voor mezelf (en andere mensen) op situaties reageren die voor de Latifa ‘triggers’ waren om oude pijn aan te raken. Ik heb overbodige ballast deels los kunnen laten. Ik ben blijer met mezelf.  
De cursus heeft mij in een zeer liefdevolle omgeving veel dichter bij mezelf gebracht. De tranen die gevloeid hebben waren bevrijdend en helend.” (Karin)

Het voelen en ervaren van de verschillende stappen van de Latifa, met je stem en lijf als instrument, werkt voor mij enorm krachtig. Het samenzijn in een groep, was als een zachte bedding van verbondenheid. Je gedragen voelen in alles wat zich aandient tijdens de weg van de Latifa. Het heeft mijn ziel gevoed. “ (Karen)

“Ik heb het heel bijzonder gevonden met een vaste groep op reis te gaan. De verbondenheid en bedding waarin ik alles kon laten horen heeft mij ontroerd en gevoed in het idee dat ik helemaal oké ben, zoals ik ben. Met alles…” (John)