Singing-circle

Een aantal keren per jaar geef ik een avond of ochtend in Amsterdam en Nijmegen onder de noemer ‘Singing circle”.

Elke avond heeft een bepaald thema, bijvoorbeeld:                                                      Onderdompelen in klank                                                                                                      Stem en beweging                                                                                                              Uit je hoofd in je lijf                                                                                                              Eendags koor                                                                                                                      Kennismaking met stembevrijding                                                                                      Be-STEM-ming thuis

Het zijn los te volgen avonden/ochtenden, om kennis te maken met mijn manier van werken en de verschillende thema’s die aan bod komen.

Van harte welkom, met en zonder ervaring!