Singing-circle

Een aantal keren per jaar geef ik een avond of ochtend in Amsterdam en Nijmegen onder de noemer ‘Singing circle”.

Elke avond heeft een bepaald thema, bijvoorbeeld:
Onderdompelen in klank
Stem en beweging
Uit je hoofd in je lijf
Eendags koor
Kennismaking met stembevrijding
Be-STEM-ming thuis

Het zijn los te volgen avonden/ochtenden, om kennis te maken met mijn manier van werken en de verschillende thema’s die aan bod komen.

Van harte welkom, met en zonder ervaring!