Alexander Techniek en zingen

Practice non-doing and everything will fall into place                                                          Lao-tzu

De Alexander techniek verbetert de coördinatie van je gehele systeem, door de oorzaak van een verkeerd lichaamsgebruik en houding bij de wortel aan te pakken. Alexander techniek is een middel om weer een natuurlijke balans te krijgen tussen spanning en ontspanning.

Ik maak tijdens de zanglessen gebruik van een milde “hands on” techniek en geef je verbale instructies. Zo leer je overbodige spierspanningspatronen herkennen, bewust los te laten en te voorkomen.

Door het nemen van korte pauzes, leer je bewust stil te staan bij wat er gebeurt in je lichaam en wat je doet. Je leert om niet direct te reageren zoals je dat zou doen vanuit je gewoonte, waardoor je weer op een natuurlijke, vrije manier leert te bewegen en ademen.

Onze stem kan feilloos onze gedachten en gevoelens weergeven. Als wij onszelf daarbij niet in de weg staan, is de stem één van de mooiste en meest directe muziek instrumenten.

Door een verkeerd lichaam- en stemgebruik kan onze stem gespannen raken, vervormd of onderdrukt worden, nasaal klinken; kortom gemanipuleerd. De overmatige spierspanning belemmert de natuurlijke weg die de klank wil gaan. Dit heeft invloed op het stembereik, klankkleur en de natuurlijke resonantie. Alexander techniek helpt je bewust te worden van deze spanningspatronen en helpt je deze patronen los te laten.

Hoe vrijer ons lichaam is, hoe vrijer de ademhaling zal worden en hoe rijker de toon zal zijn. Bij een doeltreffende ademhaling is het dus vooral een kwestie van laten in plaats van doen.

Veel zangmethoden geven een leidraad van wat je moet doen om goed te kunnen zingen. Alexander techniek vertelt je juist wat je kunt laten.