Latifa meditatie stem/dans cyclus

latifa-265x300

“Laten we aan alle verhalen voorbij gaan en komen tot wat waar is in ons.                        Laten we daarvan de allesomvattende tederheid voelen.” (Rumi)

Latifa stem/dans cursus

Jezelf aanvaarden, zoals je bent, met alles er op en er aan is misschien wel het moeilijkste dat er is. Het is de kern van ons mens-zijn. Bij deze Latifa- cursus kunnen we daar in oefenen en ervaren. In zeven zondagen gaan we samen op reis.

Het Latifa gebed/ de meditatie is al eeuwenoud en komt uit het soefisme. Het is een oefening in aanvaarden, in Leven. Latifa betekent subtiel en het raakt de zeven subtiele levenskwaliteiten: 1 bestaan, 2 verlangen, 3 hopen, 4 geloven en vertrouwen,               5 loslaten, 6 liefhebben en geliefd zijn, 7 bereid zijn.

De levens- kwaliteiten kunnen diep in je doordringen en tot bewustwording leiden die je verruimt en verdiept als mens.
Je stem erbij betrekken, het lostrillen van wat in jou aanwezig is en het laten klinken blijkt een prachtig middel te zijn om een transformatie proces op gang te brengen. Het helpt je om tot de essentie van je bestaan te komen en contact te maken met wie jij ten diepste bent. Het maakt je ontvankelijk voor dat wat al in jou aanwezig is en zich in jou tot uiting wil brengen.
Naast het zingen gebruiken we de dans om dit bewustwordings- proces te dragen en te ondersteunen. Door ons lichaam er al dansend bij te betrekken, door het dansend wakker te maken, kunnen we beter voelen wat er in ons hele systeem gebeurt.              Ook reiken we allerlei oefeningen aan vanuit de tantra, Alexander Techniek en mindfulness, om je te ondersteunen in jouw proces dat leidt tot meer waarachtig leven.

Wij verheugen ons er weer enorm op deze cursus te geven, samen met jullie in de Latifa te duiken en stappen te kunnen zetten, ieder in zijn eigen tempo.

Trainers:
Diete Sybesma (stembevrijder, pianiste, Alexander Techniek docent)                               Renée Mars (stembevrijder, biodanza docent, therapeute)

Lokatie: Schoolplein 6                                                                                                         3581 PX Utrecht

Data: 30-9, 4-1, 9-12-2018, 13-1, 10-2, 10-3 en 7-4 2019 Tijd: 10-17.30u

Prijs: € 695

Ervaring deelnemers:                                                                                                         Het voelen en ervaren van de verschillende stappen van de Latifa, met je stem en lijf als instrument, werkt voor mij enorm krachtig. Het samenzijn in een groep, was als een zachte bedding van verbondenheid. Je gedragen voelen in alles wat zich aandient tijdens de weg van de Latifa. Het heeft mijn ziel gevoed.  (Karen)

Ik heb het heel bijzonder gevonden met een vaste groep op reis te gaan. De verbondenheid en bedding waarin ik alles kon laten horen heeft mij ontroerd en gevoed in het idee dat ik helemaal oké ben, zoals ik ben. Met alles… (Anna)